INSPECTIE ELECTRA
Rekon Warmte Inspectie

PREVENTIEF ONDERHOUD ELECTRA


 
 

 

 

 Elektro onderhoud alleen al naar behoefte


Voor onderhoudspersoneel is het van groot belang, om een compleet overzicht van de toestand van hun installatie te hebben. Gebruikelijke onderhoudsmethodes (regelmatige vervanging van verdachte onderdelen volgens ervaringswaarden, periodieke controle van schroefverbindingen etc.) kunnen vervangen worden door het uitvoeren van gericht thermografisch onderzoek.

Zo kan men dure componenten bijna tot aan het einde van de levensduur gebruiken - en dat zonder beperking van de bedrijfscontinuiteit. Verder kunnen betere resultaten bij het voorkomen van uitvaltijden en storingsgevallen zoals schakelkast- en kabelbranden behaald worden, omdat toestandscontroles  moeiteloos uitgevoerd kunnen worden.Schakelkastdiagnose


Bij bedrijfsinterne voedingsnetten treden vaak storingen op, die door thermische belasting ontstaan. Bij de thermografische controle van schakelkasten is de herkenning van een thermische afwijking in een oogopslag mogelijk. Defecten kunnen zichtbaar worden, voordat deze tot een complete uitval en daarmee tot stilstand van productielijnen leiden; de wens van iedere producent en zijn onderhoudspersoneel !

Losse en foutieve klemverbindingen en aansluitingen kunnen door verhoogde overgangsweerstand beginnen te smeulen en vormen daarmee een potentieel brand- en uitvalgevaar voor iedere elektrische installatie. Onvoldoende vastgeschroefde stroomrails, versleten contacten van schakelaars en componenten (zekeringen, transformatoren) die bijna aan het einde van hun levensduur zijn, laten hetzelfde effect zien voordat ze uitvallen.


Rekon Installatietechniek BV  Timmerwerf 93  1969 NJ Heemskerk  Tel: 0251-248135   E-mail Info@rekon-bv.nl