INSPECTIE DAKEN
Rekon Warmte Inspectie

INSPECTIE DAKEN EN DAKSCAN

 

 

Dakinspectie

Wanneer u en pand wilt kopen of huren kijkt u natuurlijk naar het aangezicht, hoe zit het in de verf, is het sanitair degelijk. Maar kijkt u ook op het dak ?

Want juist een DICHT dak boven uw hoofd is essentieel.

Ook als u al eigenaar of huurder bent kan een dakinspectie van groot belang zijn.

Hierbij is belangrijk om te weten dat de eigenaar c.q. verhuurder van een pand verantwoordelijk is voor de constructie van het dak. De huurder daar en tegen is verantwoordelijk voor de waterhuishouding zoals het schoonhouden van de afvoeren en de goten.

 
Waarom zou u een dakscan laten maken?

• U bent van plan een woonhuis of bedrijfspand te kopen en wenst te weten of er thermische

  lekken in het dak zitten

• U bent op zoek naar een oplossing voor een lekkage in uw dak.

• U wilt besparen op uw energierekening en zoekt naar mogelijkheden om dat te realiseren

 

Isolatielekken

Een slecht geïsoleerd dak of dakonderdeel straalt meer warmte uit dan een goed geïsoleerd dak of dakonderdeel. Om dit energieverlies zichtbaar te maken, maken we gebruik van dakthermografie: een innovatieve techniek waarmee temperatuurverschillen gemeten kunnen worden. Een dakscan is een prachtig middel om gebouweigenaren en bewoners bewust te maken van de energieverliezen in het dak. Met deze techniek kunnen we goed laten zien wat er mis is op een dak. Maar onze dakscan gaat verder dan bewustwording

alleen. Op basis van de beelden kunnen we u ook uitstekend een advies geven en vervolgstappen nemen. Onze dakscan is echt bedoeld om energiebesparing handen en voeten te geven.’ Een duurzaam dak begint bij een goed en droog dak.

 

Daklekkage

Een daklekkage zorgt voor temperatuursverschillen onder de dakhuid. Om deze verschillen zichtbaar te maken, maken we gebruik van dakthermografie: een innovatieve techniek waarmee temperatuurverschillen gemeten kunnen worden. Door deze temperatuurverschillen kunnen we herleiden waar de oorzaak van een lekkage zit. Dit voorkomt onnodig zoeken en openmaken van daken om de oorzaak te achterhalen.

Zodra wij een dakscan van uw dak komen maken, onderzoeken en inspecteren wij uw dak, leggen de kritieke punten vast en u ontvangt een rapportage met aanbevelingen van ons om de problemen te verhelpen.

Onderstaande foto’s geven een indruk van de warmteverliezen in een dak bij lichtkoepelopstanden en dakdoorvoeren.


Preventief onderhoud

De thermografische inspectie kent namelijk een aantal duidelijke voordelen:

•Inspectie vindt plaats tijdens bedrijf, dus geen onnodig productieverlies;

•De meting gebeurt contactloos en neemt weinig tijd in beslag;

•Alles wordt op foto vastgelegd waardoor duidelijk bewijs;

•De onderzoekskosten zijn relatief laag;

•Geven een volledig beeld van de situatie;

•Het dak wordt dicht gelaten d.w.z. er hoeven geen insnedes te worden gemaakt;

•Vinden lekken, warmte- of koudebruggen en vochtdoorslag;

•Tonen exact wat er moet worden gerepareerd of gecorrigeerd;

•Het is betrouwbaar;

•Het is contactloos;

•Het voorkomt discussies tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever


Voor meer informatie bel Dakservice Kennermerland bel 06-15900994


Rekon Installatietechniek BV  Timmerwerf 93  1969 NJ Heemskerk  Tel: 0251-248135   E-mail Info@rekon-bv.nl